אירועים והתרחשויות קרובים

ועד הורים

ועד ההורים המרכזי החליט על הקפאת כל הפעולות הנוגעות לשביתה.

מטה המאבק ימשיך לפעול על מנת לדחוף להשלמת עבודות התשתית בבית הספר.

גיוס ועדים מקומיים

קהילות התושבים במושבים תנובות, ינוב, גאולים וצור משה התגייסו כאיש אחד בגיבוי ותמיכה של החלטת ועד ההורים לצאת למאבק לשיפור התנאים בבית הספר.

להלן מכתבי התמיכה של הוועדים המקומיים:

יצירת קשר