התקדמות משמעותית במאבקשיתוף ב- facebook

מאז המסר הקודם מלפני כ- 10 ימים הושגו יעדים נוספים.

כלל השכבות שעליהן דובר (א', ד' ו-ה') תקבלנה את מבוקשן – שימור השכבה “בקבוצות למידה”. זאת ועוד שמצב השכבות הללו יישאר כמות שהוא גם בשנים הבאות. ישנה כאן הבטחה לרציפות ושימור מבנה השכבות מטעם עמיר ריטוב ראש המועצה וזהו מהלך היסטורי.

גם בנושאי התשתיות ישנה התקדמות חיובית:

  • מצב התשתיות נבחן ביחד עם מהנדס המועצה ונציגי משרד החינוך מירושלים.
  • החלו עבודות ריצוף רחבות בבית הספר והתקנת הסככה במסוף ההסעות.
  • חצר החט"צ, ביום ראשון נקבל רשימה של מתקני משחקים נוספים שיוספו וטיפול בהצללה של החצר.
  • תוגש תוכנית רב שנתית ע"י מהנדס המועצה עד הראשון בנובמבר 2009 ולאחר מכן תפעל המועצה למקורות מימון להביא את בית הספר תוך מספר שנים לאותם סטנדרטים שקיימים בבתי ספר אחרים במועצה המתאימים לשנות ה-2000.
  • גג האסבסט בחדר המוזיקה יוסר בחופשת סוכות.
  • גג האסבסט באולם הספורט יטופל בתקציב 2010 של סילוק גגות האסבסט בבתי הספר של משרד החינוך. לכן הטיפול באקוסטיקה ומיזוג האולם יתבצע בתיאום עם השינויים במבנה הגג.
  • הצללת מגרש הספורט תתבצע במהלך השנה הנוכחית.

במוצאי שבת נערוך אסיפה כללית לכלל הורי התלמידים של בית הספר לנוכח ההישגים לקראת שנת הלימודים הקרבה ובה נעדכן את כולכם.

האסיפה תתקיים בבית העם במושב גאולים, 29.08.09 בשעה 21:00.

הודעות נוספות | יצירת קשר