התקדמות במאבקשיתוף ב- facebook

מאבקינו למען חינוך ילדינו מתחיל לשאת פירות. תלמידי החט"צ העולים לכיתה א' קיבלו הודעה בה נתבקשו לבחור חברים לשיבוץ הילדים ל-4 "קבוצות למידה".

הודעה זו משמחת בחלקה מאחר ואין בה אמירה מפורשת שמדובר על חלוקה אמיתית לכיתות ואין בה הבטחה לגבי רציפות. כלומר שהחלוקה תלווה את הילדים עד לסיום הלימודים בבכר רוסו. איננו רוצים למצוא עצמנו שוב בקיץ הבא מול איום חוזר על פירוק של כיתות והגדלת מספר התלמידים בכל כיתה – כפי שניסו לעשות הקיץ עם כיתות ד' ו- ה'.

בעניין זה של כיתות ד' ו- ה' ישנה התקדמות מסוימת מול המועצה, אך עדיין איננו יכולים לבשר באופן מוחלט על סיום המאבק והשארת הכיתות במתכונת הקיימת ואנו ממשיכים לפעול בנושא זה במלוא המרץ.

לצערנו, נסיון העבר מלמד אותנו כי עלינו להיות חשדניים להצעות שבע"פ מהמועצה. העבר הוכיח שהבטחות לחוד ומעשים לחוד.

אנו דורשים מהמועצה מכתב רשמי ובו מפורטות הבטחותיה שבע"פ - מכתב החתום על ידי עמיר ריטוב ראש המועצה. אנו עומדים על כך שבמכתב זה תהה התייחסות לעניין הקטנת הכיתות כמדיניות מועצה מוצהרת וללא השתתפות הורים, וכן הבאת תשתיות בית הספר לסטנדרטים של ימינו אנו, ולא כפי שהיה נהוג לפני חמישים שנה.

בנושא החטיבה הצעירה: אנו ממליצים להורי העולים לכיתה א' למלא את טפסי בחירת החברים לשיבוץ הכיתות החדשות (מפאת חוסר הזמן וצורכי בית הספר להיערך לשיבוצים במועד). במקביל, כאמור, אנו פועלים להכרה רשמית בנושא.

לסיכום, אנו פועלים לשיפור מיידי בכמה נושאים:

  • הקטנת כיתות.
  • טיפול מיידי בתשתיות.
  • טיפול עתידי בתשתיות – הגשת תוכנית רב שנתית ע"י המועצה עם עלויות, מקורות מימון ותקצוב.
  • ליקויים עתידיים והתייחסות אליהם (בימים אלה מהנדסים בוחנים את תשתיות בי"ס ומתגלות לקויות לא מעטות – אנו דורשים התייחסות גם לסוגיות אלה).

נמשיך לבצע הערכות מצב בהתאם להתרחשויות ונעדכן את כולכם.

הודעות נוספות | יצירת קשר