מטרות המאבקשיתוף ב- facebook

מטרות המאבק כפי שהוגדרו על ידי ועד ההורים המרכזי של בית הספר בכר רוסו הנן:

“השקעה מסיבית בתשתיות בית הספר”
“פיצול שכבה א לארבע כיתות”
“המשך הלימודים בשכבה ד בשלוש כיתות”
“המשך הלימודים בשכבה ה בשלוש כיתות”

הודעות נוספות | יצירת קשר