התכנית הרב שנתית של המועצהשיתוף ב- facebook

הורים יקרים,

בפגישה עם ראש המועצה עמיר ריטוב, מהנדס המועצה אסף אריכא ומנהלת מחלקת החינוך רונית רופא, נמסר לנציגי ועד ההורים ולמנהלת בית הספר רחל אלניר דו"ח בדיקה מסכם המציג את התכנית הרב שנתית כפי שרואה לנכון המועצה לבצע בבית הספר, המנסה לתת מענה לרוב טענות ועד ההורים והנהלת בית הספר בנושא התשתיות.

להלן קישור לקריאת הדו"ח תכנית המועצה.

אנו נמשיך לעדכנכם בהתפתחויות.

הודעות נוספות | יצירת קשר