תזכורת לעמליה חיימוביץשיתוף ב- facebook

לכבוד
גב' עמליה חיימוביץ – מנהלת מחוז מרכז משרד החינוך

ג.נ.,
הנדון: בית ספר בכר רוסו בצור משה

מכתבנו מיום 12.6.2015 טרם נענה על ידך.

בהמשך למכתבנו הנ"ל, אנו מתכבדים להעביר אליך שתי חוות דעת מקצועיות: האחת בנוגע למצב תשתית החשמל בבית הספר והשניה חוות דעת הנדסית.

חוות הדעת מדברות בעד עצמן וחושפות תמונת מצב עגומה וקשה של ליקויים ומפגעי בטיחות חמורים ומסכני חיים בבית הספר.

אנו סבורים כי בנסיבות שתוארו במכתבנו הקודם בשילוב עם מצב תשתיות בית הספר כעולה מחוות הדעת, לא ניתן ליישם את החלטתכם לצמצום כיתות הגן ופתיחת 4 כיתות א' בלבד בשנת הלימודים הבאה.

הנני עומד לרשותך בכל שאלה או הבהרה נדרשת והנני חוזר על הודעתי שאשמח לקיים איתך פגישה בכל עת בנדון.

נודה לקבלת התייחסותך ללא כל דיחוי על מנת שנדע כיצד לכלכל את המשך צעדינו.

בברכה,
עופר דהן, יו"ר
הנהגת הורי בכר רוסו

העתק:

  • גב' גבריאלה יחזקאל – מפקחת
  • גב' מזל וינשטיין – מנהלת בית הספר בכר רוסו
  • גב' שני גלר – מנהלת החטיבה הצעירה
  • חברי הנהגת ההורים בכר רוסו

הודעות נוספות | יצירת קשר