רונית רופאשיתוף ב- facebook

אחריות על חיי ילדים

מהנדס מבנים קבע שמבנה המזכירות וכיתות ה' הנו מבנה מסוכן ויש לפנותו ולהרסו.

כ- 100 ילדים ומורים שוכנים במבנה זה מדי יום.

רונית רופא, האחריות לשלומם מונחת על כתפך.

הדו"ח הונח על שולחנך - אל תגידי שלא ידעת!

קרינה מסוכנת

פיזיקאי מומחה קבע שבבית הספר קיימים מספר מוקדי קרינה המסכנים את בריאות התלמידים והעובדים.

מעל ל- 800 ילדים ומבוגרים חשופים לקרינה מדי יום.

רונית רופא, האחריות לשלומם מונחת על כתפך.

הדו"ח הונח על שולחנך - אל תגידי שלא ידעת!

יצירת קשר