קרינה בבית הספרשיתוף ב- facebook

עמיר ריטוב שלום,

כידוע לך, ביצעה המועצה ביום 5.1.2015 בדיקת קרינה בבית הספר בכר רוסו באמצעות בודק שלווה על ידי מר ירון בלנרו, קב"ט המועצה.

עוד בטרם קבלת הדו"ח עם ממצאי הבדיקה, סברה הנהגת ההורים כי הבדיקה היתה בלתי מספקת שכן בוצעה בדיקה קצרה מאוד ובה נבדק אזור אחד בלבד. עם זאת, הוחלט על ידינו להמתין לקבלת הדו"ח בטרם נחליט על המשך פעולותינו.

דו"ח זה הגיע לידינו ביום 5.2.2015 (על אף שהוא נערך כבר ביום 16.1.2015) הדו"ח הגיע בתחילה באופן חלקי בלבד (מספר עמודים בודדים מתוך הדו"ח השלם) ולאחר דרישה מפורשת שלנו מגב' רונית רופא, נשלח אלינו הדו"ח המלא, תוך מחיקת פרטים הנוגעים למוסדות חינוך אחרים במועצה. לדו"ח צורף גם מכתב בחתימת גב' רונית רופא, מר ירון בלנרו ואדר' סרגיו וולינסקי שהשורה התחתונה שלו היא שבבכר רוסו הכל תקין.

ממצאיו של הדו"ח כפי שאנו מבינים אותו, מלמדים על כך שלא הכל תקין, שכן גם באזור הבודד שנבדק, נמצאה חריגה משמעותית ברמות הקרינה.

עוד למדנו מהדו"ח, שישנם מוסדות חינוך מועדפים במועצה, בהם בוצעה בדיקה מקיפה בהרבה מזו שבוצעה אצלינו ונבדקו גם רמות קרינה בכיתות לימוד ומרחבי ישיבה, כאשר אצלנו כאמור, לא נערכו בדיקות כאלו.

בנסיבות אלו, נאלצנו להזמין בודק מטעמנו (מר אבי מלכי מקבוצת קוונטום, שהינו המומחה שזומן על ידכם לתיקון הליקויים שנמצאו במוסדות חינוך אחרים במועצה). הבדיקה נערכה על ידו ביום 8.2.2015, נמשכה למעלה משש שעות וכללה כל כיתה בבית הספר, כל מרחב, חצרות, משרדי הנהלה וצוות, חדר מורים, עמדת שומר ובקיצור בוצעה בדיקה מקיפה כפי שצריכה היתה להתבצע על ידכם מלכתחילה.

ביום 16.2.2015 התקבלו ממצאי בדיקת הקרינה של מר מלכי מהם עולה, כפי שחששנו, שקיימים מספר מוקדי קרינה חמורה בבית הספר ושבניגוד למכתב המועצה, המצב רחוק מלהיות תקין. דו"ח זה נשלח לגב' רופא, מר בלנרו ומר וולינסקי עם העתק אליך בו ביום, עם בקשה שלנו לטפל בליקויים שנמצאו בתיאום עם הנהגת ההורים.

ביום 19.2.2015, מהנדס המועצה וצוותו הגיעו לבית הספר לבחינת הליקויים. לצערנו הרב, למרות בקשתנו המפורשת, הצוות הגיע ללא כל הודעה וללא כל תיאום מוקדם, וזאת למרות הבטחתה של גב' רופא שאנו נעודכן בטיפול ובלוחות הזמנים. דבר הגעת מר וולינסקי וצוותו נודע לנו באקראי מהורה שנכח בבית הספר וראה את הצוות ואנו שלחנו נציגים מטעמנו שהצטרפו לסיור שהיה בעיצומו.

דו"ח מהנדס המועצה בעקבות הסיור, הגיע לידינו, ואנו דוחים מכל וכל את מרבית הפתרונות שהוצעו על ידו לתיקון הליקויים. המלצות התיקון המוצעות אינן אלא המשך ישיר של התנהלות שערורייתית בכל מה שקשור לקרינה בבכר רוסו.

נתחיל באפליה בוטה ומכוערת, בהחלטה לבצע בבכר רוסו, בית ספר עתיק יומין עם תשתיות רעועות, בדיקה שטחית ומעליבה, בעוד בתי ספר אחרים זכו לבדיקות מדוקדקות ומקיפות. מי בדיוק קיבל החלטה מפלה זו ובאיזו זכות? מי חשב לעצמו שבבכר רוסו בריאות הילדים, המורים והצוות הינה הפקר? האם ידם של שלושת החתומים על המכתב לפיו בבכר רוסו הכל תקין (גב' רונית רופא, מר ירון בלנרו ומר סרג'יו וולנסקי) רעדה לפני שחתמו? האם היום, לאחר קבלת הדו"ח שהוזמן על ידינו, הם מוכנים לחתום על כך שוב? האם יעמדו על דעתם שהכל תקין בפעם הבאה שיפגשו את המורה לאמנות, המלמדת באותה כיתה כבר שנים רבות וכעת מסתבר כי הכיתה ספוגת קרינה עד כדי המלצתכם להסב אותה למחסן?

הזמנת בדיקות בהיקף שונה בין בתי ספר ברחבי המועצה היא לא פחות משערוריה. השערוריה היחידה שעולה עליה, היא מכתבם של גב' רופא, מר בלנרו ומר וולינסקי להורי בכר רוסו שהכל תקין. לנוכח האמור, אנו מצפים שתבוצע בדיקה מקיפה לגבי האחראים לשערוריות ולמחדלים הללו וכי הנושא יטופל בחומרה הראויה.

ועכשיו נעבור לדון בהמלצות מהנדס המועצה בעקבות הסיור שערך.

מבנה כיתות ד' – קומה עליונה – שירותי בנים

אנו דוחים בתוקף את האמירה שהמצב תקין. תוצאות המדידה הצביעו על קרינה שערכיה נעים בין 30-180 מיליגאוס, קרינה חריגה וחמורה לפי כל קנה מידה. המלצת הבודק היתה להרחיק את ארון החשמל או להעביר את הכיור לאזור אחר או למגן את האזור ואנו לא נוכל לקבל כל אמירה שהמצב תקין ודורשים תיקון מיידי של הליקוי.

מבנה חטיבה צעירה

לא נקבעו כל לוחות זמנים לקבלת הצעת המחיר ותיקון הליקוי על ידכם. מדובר במקום ישיבה של ילדי הגן בו נמצאו ערכי קרינה חמורים ואנו סבורים כי מן הראוי היה שהעניין כבר יתוקן. נבקש טיפולכם המיידי בתיקון הנדרש.

מבנה כיתות ד' – קומה תחתונה

בסיכום ביקור המהנדס נרשם כי הנהלת בית הספר היא זו שתחליט האם להקים קיר גבס שימנע ישיבת הילדים באזור הקרינה או להפוך את הכיתה למחסן. אנו דוחים בתוקף את שתי האפשרויות הללו. האפשרות של קיר גבס היא זלזול גס ומופגן שכן כל קיר שייבנה יקטין את הכיתה למימדים מזעריים ובלתי אפשריים להמשך שהייה ולימוד. אפשרות הפיכתה של הכיתה למחסן שערורייתית עוד יותר שכן מדובר בכיתה המצויה במבנה קבע. כאשר קיימות בבכר רוסו כיתות לימוד במבנים יבילים אין לנו את הלוקסוס לוותר על כיתה במבנה קבע! רק בגלל שזה זול יותר לסגור אותה מאשר למגן אותה. לא נסכים לכל פתרון מלבד מיגון הכיתה, תהא עלותו ככל שתהא. כמובן שלאחר שייבנו בבכר רוסו מבני קבע נוספים ולא יהיו יותר כיתות במבנים יבילים, נסכים ללא היסוס להפיכת הכיתה למחסן או לכל מטרה אחרת אבל עד אז, תתכבד המועצה ותמגן את הכיתה כנדרש.

בסיכום הסיור של המהנדס, לא ניתנה כל התייחסות לנקודות נוספות שעלו בדו"ח הבדיקה:

  • מכונות שתייה הצמודות למבנה ד' – שם נמדדו רמות קרינה חריגות וחמורות והומלץ להעתיקן ממקומן.
  • שירותי בנים במבנה החדש – שם נמדדו רמות חריגות בתא הגובל בארון החשמל.
  • חדר המחשבים – שם נמדדה קרינה חריגה באזור הסמוך לקיר בו נמצא ארון החשמל.

נציין כי בשבועות האחרונים העמקנו בלימוד תקציב הניהול העצמי של בית הספר והתמונה שהצטיירה בפנינו היא יותר מעגומה. תקציב זה רחוק מאוד מלהספיק לתחזוקה שוטפת של בית הספר על התשתיות הרקובות שבו. על כן, אנו דורשים שכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הליקויים לעיל, לא יבואו בשום אופן על חשבון תקציב הניהול העצמי אלא ימומנו על ידכם כנדרש על פי דין.

לסיום נציין כי עד כה זכינו לזלול מופגן מצד בעלי תפקידים במועצה. אנו מקווים מאוד שלפחות כעת, נקבל יחס רציני וכל הליקויים הנדרשים יתוקנו ללא כל דיחוי (ידוע לנו למשל, שבבית הספר בין ההדרים, מרגע קבלת הדו"ח עם ממצאי הקרינה עבדו על תיקון הליקויים יומם ולילה. אנו לא חושבים שלילדי בכר רוסו מגיע יחס אחר).

למען הסר כל ספק, בכוונתנו לפעול בכל דרך העומדת לרשותנו כדי לדאוג לביטחון ילדינו ולבריאותם ולא נהסס לנקוט בכל אמצעי לשם השגת מטרה זו.

הודעות נוספות | יצירת קשר