עמליה חיימוביץ - תזכורת שניהשיתוף ב- facebook

לכבוד גב' עמליה חיימוביץ – מנהלת מחוז מרכז
משרד החינוך

ג.נ.,
הנדון: בית ספר בכר רוסו בצור משה

 1. ביום 12.6.2015 פניתי אליך בבקשה להחריג את בית הספר בכר רוסו מההחלטה לצמצם את כמות הכיתות לנוכח העובדה כי תשתיותיו אינן מאפשרות צמצום כיתות. ביום 18.6.2015 שלחתי אליך תזכורת אליה צורפו חוות דעת מומחים בדבר מצב התשתיות והבטיחות בבית הספר. עד כה טרם השבת לפניותיי.
 2. בסעיף 61.321 לתקשי"ר נקבע כדלקמן:
  "נתקבלה פנייה מגורם כלשהו (לרבות משרד או יחידה ממשלתית), חייב העובד, שעליו מוטל לטפל בנושא, לתת תשובה עניינית בכתב תוך 14 יום לכל המאוחר מיום קבלתה או תוך פרק זמן קצר יותר שיקבע המנהל הכללי של המשרד."
  (ההדגשות לא במקור)
 3. מכיוון שחלפו כבר למעלה מ – 14 ימים ממועד פנייתי, הרי שאי מתן תשובה מהווה הפרה של הוראות התקשי"ר והינך מתבקשת ליתן התייחסותך העניינית בכתב ללא כל דיחוי נוסף.
 4. אני חוזר על הודעתי כי הנני עומד לרשותך בכל שאלה או הבהרה נדרשת וכי אשמח לקיים איתך פגישה בכל עת על מנת להסיר את העננה הקודרת הזו מעל ראשי ילדינו.

בברכה,
עופר דהן, יו"ר
הנהגת הורי בכר רוסו

העתק:

 • גב' גבריאלה יחזקאל – מפקחת
 • מר עמיר ריטוב – ראש המועצה האזורית לב השרון
 • גב' רונית רופא – מנהלת מחלקת חינוך מ.א. לב השרון
 • גב' מזל וינשטיין – מנהלת בית הספר בכר רוסו
 • גב' שני גלר – מנהלת החטיבה הצעירה
 • חברי הנהגת ההורים בכר רוסו

הודעות נוספות | יצירת קשר