עמליה חיימוביץשיתוף ב- facebook

לכבוד גב' עמליה חיימוביץ – מנהלת מחוז מרכז משרד החינוך

ג.נ.,
הנדון: בית ספר בכר רוסו בצור משה

בשם הנהגת הורי בכר רוסו, הנני פונה אליך בנוגע להחלטתכם לפתוח את שנת הלימודים תשע"ו עם 4 כיתות א' בחטיבה הצעירה מתוך 5 גנים שקיימים היום.

אינני יודע אם את מכירה את כל העובדות הרלוונטיות להחלטת הצמצום בכל הקשור לבית הספר בכר רוסו, אז אפרוס אותן בפנייך.

 1. בבית הספר ישנה חטיבה צעירה המונה 4 בתים. בכל בית יש כיתת גן וכיתה א' (השנה, יש לנו 3 כיתות א' ו – 5 כיתות גן).
 2. החטיבה הצעירה מפוצלת פיזית לשני מתחמים שונים: במתחם המרכזי (בית הפרחים) ישנם 3 בתים במבנה קבע ובמרחק ממנו, ישנו בנפרד בית נוסף במבנה יביל, לא תקני.
 3. גודלה הפיזי של כל אחת מכיתות החטיבה הצעירה (כיתות הגן וכיתות א') נע בין כ – 18 מ"ר ל – 20 מ"ר.
 4. מזה שנים, לנוכח גודל הכיתות, מתבצע הלימוד בחטיבה הצעירה באופן בו כל כיתה מתפצלת לשתי קבוצות – האחת לומדת עם המורה בכיתה ובמקביל, הקבוצה השניה עוסקת בפעילות שונה עם הסייעת במבואת הבית. משמעות הדבר הינה שילדי כיתה א' לומדים מזה שנים "בחצי משרה" לנוכח מגבלות המקום הפיזיות. (אנו מודעים לכך שפיצול הכיתה הינו חלק מתכנית הלימודים בחטיבה הצעירה אך ברור לנו שבכיתה בגודל תקני, היו הילדים "מבזבזים" פחות זמן במבואה ומקבלים יותר זמן הוראה בכיתה).
 5. תקני משרד החינוך לגודל כיתה מינימלי, על פי חוזר מנכ"ל מיוחד א' תשמ"ח, הינו כדלקמן:
  • לכיתה בת 40 תלמידים:
   7.20 מ' רוחב (4 טורי שולחנות ) X 6.80 מ' = 49 מ"ר לכיתה.
  • לכיתה בת 30-20 תלמידים:
   7.20 מ' רוחב (4 טורי שולחנות) X 5.80 מ' = 42 מ"ר לכיתה.
   או
   5.45 מ' רוחב (3 טורי שולחנות) X 6.80 מ' = 37 מ"ר לכיתה.
 6. סה"כ ילדי הגנים בחטיבה הצעירה השנה, עומד על 150 ילדים כאשר לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה, צפויים להצטרף עוד כ – 6 ילדים כך שבשנה הבאה כיתות א' ימנו 156 ילדים. בפיצול ל – 4 כיתות בלבד, יהיו לנו 39 ילדים בכיתה.
 7. כפי שעולה בבירור מהתקנים ומהנתונים לעיל, כבר היום ומזה שנים, שילדי החטיבה הצעירה בבכר רוסו לומדים בכיתות לא תקניות בעליל כאשר הסטיה מהתקן הנדרש הינה כה משמעותית עד כדי כך שהיא מחייבת פיצול ילדי הכיתה לקבוצות ומתן מחצית משעות הלימוד שילדי כיתת לימוד בגודל תקני זכאים לקבל (אני מודע לשעות הפיצול הניתנות לבית הספר וכן מודע לכך שהן לא מביאות לתיקון המצב).
 8. פירוש הדבר שדחיסת 40 ילדים לכיתה שזה גודלה הפיזי, מביאה לכך שלכל ילד יהיה מרחב פיזי ממוצע של פחות מ - 50 סמ"ר (בלי נוכחות של מורה בכיתה שכן עם מורה, המרחב הפיזי יצטמצם עוד יותר ומבלי להתייחס לשונות במימדים הפיזיים של הילדים). אני מניח שמשמעות הדבר נהירה לך – זה בלתי אפשרי! שלא לדבר על כך שלפי תקני משרד החינוך, הגודל הפיזי מחושב לפי 1.25 מ"ר לילד.
 9. גם אם נניח לרגע שיימצא פתרון לגודל הכיתה בדמות פיצול ילדי הכיתה לקבוצות כפי שנעשה עד היום, הרי שבכיתה עם 39 תלמידים, יידרש פיצול ל - 3 קבוצות על מנת להצליח להתמודד עם גודל (יותר נכון, קוטן) הכיתה ואז ילמדו הילדים "בשליש משרה". חוסר ההגיון במהלך כזה אינו מצריך הסברים נוספים.
 10. למען הסר כל ספק, בעיית גודל הכיתות הלא תקני איננה מתחילה ומסתיימת בחטיבה הצעירה אלא נוגעת לכלל הכיתות בבית הספר למעט 6 כיתות במבנה החדש שהוקם לאחרונה. כמו בית רותם בחטיבה הצעירה שהינו מבנה יביל, כך יש לנו כיתות במבנים יבילים בשכבות נוספות.
 11. כמו כן, לבית הספר בעיות תשתית ובטיחות רבות נוספות. לאחרונה בוצעו בדיקות אנשי מקצוע שהוזמנו על ידי הנהגת ההורים ותוך יומיים שלושה אנו צפויים לקבל דו"ח סופי עם הליקויים ואותו נדאג להעביר אליך.
 12. לאור כל האמור לעיל, אנו סבורים כי בנסיבות הקיימות, תוצאות יישום ההחלטה של פתיחת 4 כיתות א' בלבד בשנת הלימודים הבאה יהיו הרות אסון לילדים. כהורים שמחובתם לדאוג לילדיהם, איננו רואים כיצד נוכל לאפשר פגיעה כה קשה בילדינו ואנו תקווה כי לנוכח הדברים שהובאו בפנייך, יוחרג בית הספר בכר רוסו מיישום ההחלטה על צמצום הכיתות.

לסיום, להלן ציטוט מתוך אתר משרד החינוך בנוגע לחטיבה הצעירה:

"המטרה העיקרית של החטיבה הצעירה היא לאפשר לילדים ללמוד בבית - ספר המתאים לצרכים של גילאי חמש עד שמונה בתקופתנו, כך שיוכלו ללמוד, להתקדם, להתפתח ולמצות את היכולות שלהם.

כל "בית" מותאם לצורכי הילדים כך שישנם במקום כל המתקנים הדרושים לילד ולצוות. בכל "בית" יש שירותים, כיורים, מטבחון, מרחבים לפעילות הלימודית, מחסנים וכן חצר סמוכה." (ההדגשות לא במקור)

אנו ההורים מסכימים לחלוטין עם המטרות החשובות שצויינו בציטוט לעיל. עתה נותר רק ליישם אותן, במסגרת 5 כיתות א' בשנה הבאה.

הנני עומד לרשותך בכל שאלה או הבהרה נדרשת ואשמח לקיים איתך פגישה בכל עת על מנת להסיר את העננה הקודרת הזו מעל ראשי ילדינו.

מצורף מספר הטלפון הנייד שלי.

בברכה,
עופר דהן, יו"ר
הנהגת הורי בכר רוסו

העתק:

 • גב' גבריאלה יחזקאל – מפקחת
 • מר עמיר ריטוב – ראש המועצה האזורית לב השרון
 • גב' רונית רופא – מנהלת מחלקת חינוך מ.א. לב השרון
 • גב' מזל וינשטיין – מנהלת בית הספר בכר רוסו
 • גב' שני גלר – מנהלת החטיבה הצעירה
 • חברי הנהגת ההורים בכר רוסו

הודעות נוספות | יצירת קשר