עדכון עבודות הקיץ לרבעון שלישישיתוף ב- facebook

לאחר שישה שבועות להלן פירוט העבודות שמבצעת המועצה:

  • הרחקת מים מסביב למבנה המזכירות כדי להפחית את תנודות הקרקע (כרגע מתבצעת בדיקה מחודשת לפתרון המועדף).
  • שלוש הכיתות במבנה רוצפו מחדש (בהדבקה) וכן בוצע ריצוף על הקירות בגובה של כמטר.
  • הפרגולה בחזית המבנה פורקה, עיוותים בגג יושרו והותקנו קורות חדשות. יוחלפו גם עמודים בעייתיים.
  • קירות הגבס במרפסת המפרידים בין הכיתות הותקנו מחדש.
  • כל המבנה עובר צביעה מבפנים ומבחוץ.
  • לאחר השלמת העבודות במבנה, קבלן הבינוי יטפל במקלטים.
  • גגות עם בעיות איטום עוברים טיפול על ידי קבלן איטום.
  • עבודות הפיתוח מאחורי מבנה המזכירות ובחלק המערבי של ביה"ס ממשיכות להתבצע.
  • לאחר הגבהת חלק מגדר בית הספר במתחם החט"צ מבוצעות עבודות פיתוח במקום.
  • קבלן החשמל ממשיך את העבודות בהתאם לדו"ח שבוצע בנושא זה.

הודעות נוספות | יצירת קשר