בית הספר - סכנה!שיתוף ב- facebook

עמיר ריטוב שלום,

המצב בבית הספר הגיע לשפל המדרגה, הן מבחינת מראה, אך חמור מכך תלמידי בית הספר, הסגל והמבקרים בו נמצאים בסכנה מוחשית.

הסכנה בבית הספר מתרכזת בארבעה תחומים עיקריים:

  • סכנת קרינה - על פי ממצאי בדיקת הקרינה המקיפה שבוצעה ברחבי בית הספר, קיימים מספר מוקדי קרינה המסכנים את הילדים. קרינה חריגה בנקודת ישיבה קבועה בגן ילדים של לב השרון בראשות עמיר ריטוב
  • סכנה תברואתית - זה זמן רב שהביוב גולש וזורם באופן חופשי ברחבי בית הספר. זרימת ביוב זה מצטרפת למצב החמור של חדרי שירותים המלווים בריח רע. ביוב זורם ברחבי בית ספר של לב השרון בראשות עמיר ריטוב
  • סכנה בטיחותית - ברחבי בית הספר קיימים מבנים רעועים, מכשולים, שהוצגו בפניך מספר פעמים ולא טופלו. לא עובר שבוע בלי פציעות של ילדים חלקן חמורות. מבנה סדוק שחלקיו מתפרקים בבית ספר של לב השרון בראשות עמיר ריטוב
  • סכנת חשמול - מצב מערכת החשמל בבית הספר מתחת לכל ביקורת והמערכת אינה עומדת בשום תקן. יש לבצע טיפול כולל בתשתיות החשמל כך שלא נמצא את עצמנו בוכים על ילד שהתחשמל. לוח חשמל פרוץ עם חוטי חשמל בולטים בבית ספר של לב השרון בראשות עמיר ריטוב

נגמר הזמן לדיבורים, עכשיו הזמן למעשים!

הודעות נוספות | יצירת קשר