תזכורת למנהלת המחוזשיתוף ב- facebook

לכבוד גב' עמליה חיימוביץ – מנהלת מחוז מרכז משרד החינוך

ג.נ.,
הנדון: בית ספר בכר רוסו בצור משה

בהמשך לפניותיי אליך מיום 12.6.2015, מיום 18.6.2015 ומיום 28.6.2015, ולפגישתנו עם גב' יחזקאל מיום 7.7.2015, בעניין בקשתנו להחריג את בית הספר בכר רוסו מההחלטה לצמצם את כמות הכיתות בשכבה א' לנוכח העובדה כי תשתיות בית הספר אינן מאפשרות צמצום כיתות וכן לאור היות ההחלטה רומסת את עקרונות החטיבה הצעירה, אודה לקבלת תשובתכם ללא כל דיחוי נוסף על מנת שנדע כיצד לכלכל את המשך צעדינו.

בברכה,
עופר דהן, יו"ר
הנהגת הורי בכר רוסו

הודעות נוספות | יצירת קשר