לקראת סיום המאבקשיתוף ב- facebook

הורים יקרים שלום,
ברצוננו להביא לידיעתכם כי בהמשך למגעים השוטפים שקיימנו עם כל הגורמים הרלוונטיים במהלך השבועות האחרונים, בשיחות עם המפקחת ועם מנהלת בית הספר וכן ובפגישות שקיימנו במהלך חופשת החג עם סגן ראש המועצה, חלו התפתחויות חיוביות שאנו מקווים שיובילו לפתרון המשבר בבית הספר.

לגבי שכבה ג׳ ניתנה הצעה משופרת מצד המועצה ומשרד החינוך שאנו בוחנים כרגע ברצינות. אנו מצויים בקשר עם הנהלת בית הספר והמפקחת על מנת להשלים את הפרטים הנדרשים ולהביא תוכנית מפורטת להורי השכבה. ככל הנראה יושלמו הפרטים הנדרשים לגיבוש התוכנית רק בתחילת שבוע הבא ולאחר מכן נוכל לכנס את הורי שכבה ג׳, לפרוס בפניהם את התוכנית ולהביאה להחלטתם. עד אז, ילדי השכבה ממשיכים ללמוד בבית הספר האלטרנטיבי.

לגבי בית הספר בכלל והיעדים שהצבנו במאבק, הושגו הבנות עם משרד החינוך, עם המועצה ועם בית הספר שיש בהם כדי לקדם משמעותית את המטרות והיעדים שהצבנו כאשר חלק מהדברים כבר יושמו בשטח או מצויים בתהליך יישום. להלן פירוט הנושאים שטופלו / סוכמו / יסוכמו:

 1. תיכנס לעבודה בבית הספר יועצת ארגונית על מנת ליצור תהליך משותף של בית הספר עם ההורים, למציאת וקביעת ייחוד לבית הספר. התהליך יחל במיפוי ולימוד בית הספר, הצוות, הקהילה, הערכים, החזון וכו' כאשר פיתוח הייחודיות נועד בסופו של יום לסייע להשבחת החינוך בבית הספר. עבודת היועצת הארגונית תחל מייד לאחר החזרה מחופשת החג ולוח הזמנים הצפוי לסיום העבודה הינו כשלושה - ארבעה חודשים.
 2. ייצא קול קורא להקמת כיתות ייחודיות (כגון: כיתת מתמטיקה למשל).
 3. יש נכונות של המפקחת ובית הספר להכנסת תכנים / תוכניות פדגוגיות חדשות. הנושא ייבחן בשבועות הקרובים.
 4. צוות בית הספר נכנס לתוכנית הדרכות והשתלמויות - ״מורות מובילות שיח פדגוגי״. נבחרו שלוש מורות שיעברו השתלמויות ובמקביל יעבירו למורות בית הספר הדרכות במהלך השנה.
 5. הגברת מעורבות המפקחות בבית הספר (המפקחת על בית הספר והמפקחת על היועצות) לרבות קיום מפגשים חודשיים בשולחנות עגולים - מפקחות, מועצה, בית ספר והורים.
 6. בוצעה פניה לראש מינהל הבינוי במשרד החינוך לשם קבלת תקציבים לשדרוג מבנים - הפניה בוצעה על ידי המפקחות והמועצה והם יפעלו לקדם קבלת תקציבים לבינוי.
 7. תקציב הניהול העצמי יעלה לדיון לצורך בחינה מחודשת, במטרה לבנות תקציב שיאפשר לבית הספר לעמוד בהוצאות האחזקה הנדרשות מבלי לנגוס בסכומים המוקצים לטובת פדגוגיה. נושא זה יידון לאחר החג עם המועצה והמפקחת.
 8. נקיון בית הספר – תיכנס במיידית חברת נקיון חדשה ויושם דגש על פיקוח ובקרה על עבודות הנקיון. נושא זה יפוקח מקרוב על ידי המועצה והנהלת בית הספר.
 9. כיתת המדעים תאובזר תוך כשבועיים / שלושה. באחריות מועצה.
 10. תאי השירותים במבנה כיתות ה׳ הושמשו. מערכת הביוב של המבנה תוקנה על ידי המועצה במהלך חופשת החג.
 11. מתקני החטיבה הצעירה הבלויים והרקובים נעקרו ביוזמת המועצה והושלכו לאשפה במהלך החג. במקומם יותקנו במהלך הימים הקרובים מתקנים חדשים.
 12. החול בחצרות החטיבה הצעירה הוחלף בחול חדש בימים אלו.
 13. משטחי החול ברחבה מול המזכירות וכן משטח החול בירידה לכיוון כיתת המחשבים, הוחלפו ביוזמת המועצה בדשא סינטטי במהלך החג.
 14. במחצית הראשונה של חודש ספטמבר נצבעו משחקי רצפה במשטחים המרוצפים.
 15. במחצית הראשונה של ספטמבר, בוצעו עבודות טיח וצבע במבנה כיתות ב׳
 16. לאחר החג יושלמו עבודות השיפוץ הנדרשות להשמשת כיתת האמנות שמוגנה מפני קרינה לפני שנתיים ויצאה מכלל שימוש.
 17. במהלך הימים הקרובים תטופל מערכת כיבוי האש האוטומטית שיצאה מכלל שימוש.
 18. מערכת הביוב בחטיבה הצעירה תוקנה במהלך ספטמבר.
 19. הוחלף ריהוט בלוי (שולחנות וכיסאות) במספר כיתות.
 20. המועצה תתקשר עם אדריכל נוף להכנת תוכנית לשטחים הפתוחים בבית הספר.
 21. סוכם עם סגן ראש המועצה שמייד לאחר סוכות, נשב עם המועצה על מנת לדון ולסכם את הנושאים הפתוחים הבאים:
  • הכנת תוכנית רב שנתית לשדרוג מבני בית הספר והתשתיות, כולל פיתוח נוף.
  • נושא התחזוקה השוטפת של בית הספר ודרישתנו לאב בית נוסף על מנת לעמוד בעבודות האחזקה הנדרשות.
  • נושא סביבות למידה / מבואות וכן חצרות למידה, המחייב שיתוף פעולה בין משרד החינוך והמועצה (תהליך שהחל לפני כשנתיים וחצי ונעצר).
  • דרישתנו לשדרוג נראות בית הספר.
  • טיפול בנושא הגינון, בשיתוף עם הנהלת בית הספר.
  • בקשתנו להקצאת אמצעים פדגוגיים לבית הספר.
  • נושא ההסעות וזמני ההמתנה.
  • הסדרי התנועה והחניה בסביבת בית הספר.
  • דרישתנו להפחתת תשלום ימאות של כיתות ו׳ מסכום של 450 שח לילד לסך של 300 שח לילד כמו העלות בבתי ספר אחרים במועצה.

כמו כן סוכם עם המפקחת על פגישה בסמוך לאחר החג איתה ועם המפקחת על הייעוץ, בה יידונו ענייני פדגוגיה שונים.

אנו סבורים שלנוכח ההתקדמות המפורטת לעיל, ניתן בשלב זה להחזיר את בית הספר לשגרה ובמקביל להשלים את הדיונים וסיכומי הדברים בפרק זמן קצר לאחר החג. לפיכך, החלטנו על ביטול ההשבתה הכללית של בית הספר שתוכננה להתחיל ביום ראשון לאחר החג.

נמשיך כמובן לעדכן אתכם בהתפתחויות והסיכומים שיושגו, לרבות לוחות הזמנים לביצוע של הנושאים הפתוחים השונים. אנו כמובן נשאף ללו"ז קצר ככל האפשר על מנת להעלות את בית הספר על המסלול הנכון מוקדם ככל האפשר.

תודה על שיתוף הפעולה החשוב עד כה ושיהיה לכולנו חג שמח והמשך חופשה נעימה.

עופר דהן, יו״ר
הנהגת הורי בכר רוסו

הודעות נוספות | יצירת קשר