ביטול הכוונה להגדלת כיתות גשיתוף ב- facebook

מנהלת בית הספר הודיעה על כוונתה לסגת מהרעיון לבטל את הקטנת הכיתות בשכבת ג (ילידי 2005).

המכתב מצורף מטה.

הודעה בדבר הערכות שכבת ג' לשנת תשע"ה

הורי שכבת ג' היקרים,

לאחר חשיבה מעמיקה של הצוות בביה"ס , התייעצויות חוזרות עם צוות הפיקוח ובעלי תפקידים במועצה, ולאור ההתפתחויות הארציות האחרונות בנושא הגדלת מספר התלמידים בכיתה, הוחלט לא לבצע שינויים בשלב זה בשכבת כיתות ג' לקראת שנת הלימודים הבאה.

להזכירכם, מדובר בשכבה לא תקנית מבחינה מספרית, שאינה עומדת בקריטריונים של משרד החינוך והמועצה , מצב שככל הנראה יצריך המשך חשיבה בהמשך.

אנו נמשיך בפעילויות חברתיות משותפות לכיתות בשכבה, בכדי לאפשר אינטראקציות חברתיות מגוונות יותר וחוויות הצלחה. כמו כן, הצוות המקצועי והטיפולי ימשיך בקידום האקלים החברתי המיטבי בכיתות, הן מבחינה מערכתית והן מבחינה פרטנית.

אני מאחלת לכם חופשה נעימה ובטוחה,

מזל וינשטיין - מנהלת

הודעות נוספות | יצירת קשר