יפתחו ארבעה גני חובהשיתוף ב- facebook

היום התבשרנו שראש המועצה עמיר ריטוב הגיע להבנה עם משרד החינוך על כך שבשנת הלימודים הקרובה יפתחו 4 גני חובה.

הודעה משמחת זו מצטרפת להקטנת הכיתות שמבוצעת הלכה למעשה בכל שכבות בית הספר בכר רוסו, ולהשקעות הרבות בתשתית שמתוכננות ומבוצעות בקיץ.

עמיר ריטוב, תודה.

הודעות נוספות | יצירת קשר