הקטנת כיתות הסוף?שיתוף ב- facebook

לאחרונה הועברה הודעה לוועד ההורים שבוחנים ביטול של הקטנת הכיתות לשכבת ילידי 2005 (הילדים שיעלו לכיתה ד').

האם אחרי ההחלטה החשובה של עמיר ריטוב ומועצת לב השרון להקטין כיתות בכל בתי הספר במועצה, שעומדת במבחן כבר 5 שנים, ראש המועצה מתקפל?

עמיר, הבטחת לנו כיתות קטנות עד 30 ילדים לכיתה. עמוד אחרי הבטחתך!

הקטנת כיתות - קצת מידע

» מה היא כיתה קטנה?
על פי משרד החינוך, התקן המקסימלי הנו 26 תלמידים לכיתות קטנות.

» מה מספר התלמידים הממוצע לכיתה רגילה בישראל?
על פי ארגון ה- OECD, ממוצע התלמידים לכיתה בישראל הנו 28 (פחות רק מסין!). לעומת 22 תלמידים לכיתה שהנו הממוצע הכולל של כל מדינות ה- OECD.

» מה אפשר ללמוד משתי הנקודות הקודמות?
קרוב ל- 50% מהכיתות בישראל נחשבות לכיתות קטנות על פי משרד החינוך.

» מה מיוחד בבית הספר בכר רוסו בהקשר זה?
התקן של משרד החינוך לגודל כיתה עומד על 49 מ"ר, לעומת כיתות עם 40 מ"ר בלבד הקיימות בבית הספר בכר רוסו.

הודעות נוספות | יצירת קשר