הילד הדחוי של עמיר ריטובשיתוף ב- facebook

להלן פנייה שנשלחה עתה לראש המועצה ומדברת בעד עצמה. יש בה כדי להמחיש במקצת פן אחד מהמחאה הבית ספרית שמתרחשת אצלנו בימים אלו. אנו ממתינים לתשובה.

עמיר שלום,

בימים אלו נדרשו הורי כיתות ו' בבית הספר בכר רוסו לשלם עבור הסעות למפגשי ימאות במכמורת. הסכום שנדרש מהורי בכר רוסו עומד על סך של 450 ש"ח לילד עבור הסעות ל – 15 מפגשי ימאות.

נודע לי לתדהמתי שבבית ספר אחר במועצה, שאף הוא בפרוייקט הימאות ואף נמצא גיאוגרפית במיקום מרוחק יותר מהיעד במכמורת, דבר שמחייב נסיעה ממושכת יותר, נדרשו ההורים לשלם עבור אותו מספר מפגשים,

סך של 300 ש"ח בלבד לכל ילד.

מבחינתי מדובר בשערורייה שרק ממחישה את תחושות קהילת בכר רוסו באשר ליחס לו אנו זוכים מהמועצה בראשותך. שברתי את הראש ולא הצלחתי למצוא סיבה הגיונית מדוע נדרשים הורי בכר רוסו לשלם עבור אותו שירות ממש לא פחות מאשר 50% יותר מהורי בית הספר האחר.

לפיכך, הוריתי הבוקר למנהלת בית הספר להקפיא את הפרוייקט ולהשיב להורים ששילמו את כספם עד שנקבל תשובות ברורות ליחס המפלה הבוטה הזה.

למען הסר כל ספק, אני מצפה שהמענה לנושא, לא יהיה בהעלאת התשלום להורי בית הספר האחר אלא בהפחתת התשלום להורי בכר רוסו. ברור לי שאם נקבע על ידי המועצה סכום מופחת לבית ספר אחד, כנראה שזה הסכום הנכון.

תלמידי כיתות ו' שמצפים ומייחלים למפגשי הימאות שהוקפאו כעת, ממתינים לתשובתך.

עופר דהן, יו"ר
הנהגת הורי בכר רוסו

האפליה ממשיכה

אפליית בית הספר בכר רוסו על ידי עמיר ריטוב לא מתחילה בחיובי הורים. תשתיות בית הספר הישן אינן מתוחזקות ואפילו עבודות קיץ לתחזוקה שוטפת וניקיון אינן מבוצעות.
עמיר ריטוב - סרט תדמית.

64 שנים עומד בית הספר ועמיר ריטוב לא מוצא תקציב לטפל בתשתיות שלו. פשוט בושה!

כיוון שעמיר ריטוב לא טיפל בתשתיות בית הספר, הועבר אליו דו"ח בנושא. הסרטון מציג את עיקרי הדו"ח:

רוצים לשלוח את הילדים שלכם לבית הספר הזה?

הודעות נוספות | יצירת קשר