דיווח ועדת תשתיותשיתוף ב- facebook

בשנה החולפת בתקציב של כ 700,000 ₪ בוצעו הנושאים הבאים:

 • הסרת גגות אסבסט מכל מתחם בית הספר.
 • מבנה מנהלה וכיתות ו- קוסמטיקה + חיזוק חלקי ותיקון כל הפרגולה.
 • תוכנית נוף רב שנתית – בוצע חלק מתוך שלב א'.
 • סגירת פתחים מתחת למבנים יבילים.
 • הגבהת גדרות בחט"צ למניעת סחף.
 • איטום גגות בחט"צ ובמבנה מול המנהלה.
 • הוזמן יועץ אקוסטי למתן פתרונות באולם הספורט.
 • טופלו מערכות ביוב וניקוז בחלקים נרחבים של בית הספר אך נותר לטפל בריחות בחדרי שירותים.
 • הוכשרו 2 כיתות לימוד חסרות ו 2 כיתות כלליות.
 • טיפול בטיחותי בכל לוחות החשמל בהתאם לדו"ח הנדסי מקיף.

נושאים שהובטח לטפל בהם ועדיין לא בוצעו:

 • טיפול מקיף במקלטים.
 • טיפול בברזלי זיון חשופים.
 • הארכת צינורות ניקוז מתחת למדרכה ביציאה מהחט"צ.
 • הוספת פרגולה ליד חדר המוזיקה.
 • קירוי במתקני מים קרים.
 • הצללה בחצר משחקים של בית סביון בחט"צ.
 • הצללה בכיכר המשחקים החדשה.

נושאים נוספים:

 • החלו עבודות בתקציב של 810,000 ₪ לקירוי ושיפוץ מגרש הספורט.
 • לראש המועצה יש תוכנית להחליף את המבנים היבילים במבנה קבע – אין מקור תקציבי לפרויקט.

הודעות נוספות | יצירת קשר