אומדן תכנית הפיתוח לקיץשיתוף ב- facebook

ביום שלישי ה- 22 ביוני 2010 נערכה פגישה של נציגי ועד ההורים עם מהנדס המועצה מר אסף אריכא.

בפגישה הוצגו האומדנים לעבודות התשתית המתוכננות לקיץ הקרוב בבית הספר.

על פי אומדנים אלו יושקעו בקיץ הקרוב כ- 1.43 מיליון ₪ לשיפור התשתיות בבית הספר בכר רוסו.

תכנית פיתוח שלב א'

תכנית נופית לביצוע בקיץ הקרוב

תכנית הפיתוח תוכננה על ידי אדריכל הנוף ערן קולודיצקי.

הודעות נוספות | יצירת קשר